Pod názvom NIVEN, s. r. o.

sa prezentuje mladá spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá vznikla začiatkom roka 2008.

Hlavnou oblasťou jej pôsobenia je účtovníctvo, poskytovanie daňového a právneho poradenstva a reklamná a propagačná činnosť.

Účtovníctvo

Spoločnosť sa zameriava na malé firmy do päť zamestnancov (s.r.o.), prípadne individuálnych podnikateľov, ktorí figurujú sami alebo s malým počtom zamestnancov.

Týmto spôsobom sa snaží dosahovať najvyššiu možnú mieru efektívnosti pri spolupráci s právnickými alebo fyzickými osobami. O klientov sa stará tím mladých odborníkov preferujúcich individuálny prístup pri poskytovaní odborných služieb.

Volí úprimný a ústretový prístup ku každému nášmu klientovi, založený na vzájomnej dôvere a úcte, čím sa snaží vytvoriť podmienky pre dlhodobú a obojstranne efektívnu spoluprácu, ktorej výsledkom bude s pokojnosť a perspektíva do ďalšej vzájomnej spolupráce.

Nemáme pevný cenník. Snahou spoločnosti je zabezpečiť absolútnu spokojnosť všetkých klientov. Preto sa ceny stanovujú po individuálnej konzultácii s klientmi, v závislosti od rozsahu a odbornej úrovne poskytovaných služieb.

Snahou spoločnosti je znižovať prebytočné náklady klientov a poradiť im, ako čo najefektívnejšie maximalizovať výnosy, respektíve zisk a ušetrené peniaze rozumne investovať do ďalšej činnosti a rozvoja.

NIVEN | © Design by HELSIS | Powerd by SycoN